Aanmelden Starten van een bevraging: GDPR:
  • Wie een bevraging start, moet een account maken via het opgeven van een email en een wachtwoord. Deze gegevens zijn afgeschermd en kunnen door niemand anders bekeken worden.
  • Deelnemers aan de bevraging kunnen enkel hun eigen gegevens zien: niet die van een ander, noch wie de andere deelnemers zijn. Hun uitnodiging om deel te nemen, loopt via een unieke link die enkel toegang geeft tot hun eigen gegevens.
  • De naam van de betrokkene wordt gebruikt in de bevraging, maar niet in het rapport, omdat het te weinig duidelijk is wie het rapport waarvoor zou kunnen gebruiken.
  • De data kunnen anoniem gebruikt worden in onderzoek voor verbetering van dit instrument, en voor bestudering van de situatie omtrent Arbeidszorg.


Wat is de AMA-meter?
Hoe werkt de AMA-meter?
Leuven@werkburo.be - Werkburo©