Wat is de AMA-meter?

De AMA-meter is een manier om de prestaties van een persoon met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te toetsen aan de verwachtingen van die arbeidsmarkt.

De AMA-meter bevraagt daarvoor de collega’s op de werkvloer, anoniem en summier.

De AMA-meter is (nog) niet wetenschappelijk onderbouwd: de cijfers zijn indicatief en moeten met de nodige voorzichtigheid gehanteerd worden.

De AMA-meter is een hulpmiddel voor jobcoach/begeleider; het helpt om de claim van win-win te verdedigen, omdat het heel zichtbaar maakt wat de waarde van het werk is ( = wat kost het de baas om dit werk door een betaalde kracht te laten doen), en dit af te wegen tegen de aan de werkvloer gevraagde inspanning.

De AMA-meter geeft een houvast aan AMA-begeleiders inzake de zin van stappen richting betaald werk te initiëren.

Leuven@werkburo.be - Werkburo©